Danh mục: Tin tức

Tin tức về du lịch Triều Tiên

Danh sách các nước thuộc khối OECD

OECD viết tắt của Organization for Economic Cooperation and Development – Tổ chức Hợp Tác và Phát triển Kinh tế, một liên minh chính phủ được thành lập dựa trên hiệp định ký tại Paris ngày 14 tháng 12 ...

'
0942.153.222