cảnh-công-viên-xanh-min

Cây thông là cây biểu tượng đặc trưng cho đất nước bí ẩn Triều Tiên

'
0942.153.222